Kraniosakralterapi

Kraniosakral terapi är en metod som går ut på att mycket mjukt behandla skallens alla ben i förhållande till ryggraden och bäckenet och korrigera små felställningar som i sin tur påverkar hela kroppen. Kroppen ges då möjlighet att själv lösa spänningar och obalanser på cellnivå så att en djupgående läkning kan ske.

Begreppet kraniosakral kommer av latinets cranium (skallen) och sacrum (korsbenet), det vill säga kroppens ben i huvud och ryggslut. Det kraniosakrala systemet är ett av kroppens ledningssystem som bland annat bidrar till att försörja hjärnvävnaden och ryggmärgen med näring. Precis som hjärt- och kärlsystemet har det kraniosakrala systemet sin egen puls. När en kropp är i olag eller ohälsa blir detta system kraftigt påverkat. Kraniosakral terapi hjälper då till att återställa systemet.

Eftersom kraniet och sakrum är ihopkopplade med varandra så kommer en felställning eller obalans som finns i kraniet även att påverka bäckenet och tvärtom. När en kropp är i olag kan det kraniosakrala systemet bli kraftigt påverkat och det kan leda till olika rotationer, låsningar och glidningar. Det kan göra så man får en vriden kropp eller bäcken, så att kroppen blir ojämn och osymmetrisk och det i sin tur kan påverka alla kroppens olika system. Utifrån den kraniosakrala rörelsen kan man utvärdera om det finns olika rotationer, låsningar, eller glidningar. Man undersöker om det finns någon obalans i det kraniosakrala systemet, och sen rättar man till det.

Behandlingen går till så att terapeuten väldigt lätt lägger handen på ett problemområde och då svarar klientens kropp med att mycket subtilt dra ihop sig åt något håll, oftast det håll där problemet finns. Terapeuten följer då försiktigt med i den rörelsen samtidigt som man hindrar rörelsen från att gå tillbaka precis samma väg som den kom. Det som då sker är att området skickar signaler till hjärnan som svarar med att skicka tillbaka signaler som ökar blodcirkulationen och närings- och syretillförseln i det området och ökar utrensningen av slaggprodukter. Resultatet blir att ihopklibbad bindväv och ärrvävnad luckras upp så att området kan läkas. Man hjälper på så vis kroppen att läka sig själv.

Det kraniosakrala systemet har också en mycket nära koppling till autonoma nervsystemet, som har med stress och vila att göra. Därför kan man lugna ner ett stressat system och därigenom stärks också kroppens eget immunförsvar. Kraniosakral terapi har visat sig kunna ge bra effekt vid stressrelaterade problem som exempelvis rastlöshet och oro, koncentrationssvårigheter, huvudvärk, fibromyalgi och utbrändhet.