Prislista

Antal tillfällen (60 minuter)Pris
1900kr
54250kr
108000kr

Priset är lika, oberoende av typ av behandling (kraniosakralterapi, massage, fysioterapi)

* Återbud senast 24 timmar innan avtalad tid. Vid senare avbokning debiteras fullt belopp