Fysioterapi

Fysioterapeutens uppgift är att efter en noggrann undersökning välja en passande behandling och träning som tillgodoser patientens behov och målsättning. Behandlingen kan bestå av exempelvis massage, manuella behandlingar (OMT), töjningar, och/eller rörelse-, kraft- och uthållighetsträning. Behandlingen ska främja patientens hälsa och ge möjlighet till ett aktivt liv med god livskvalitet.